Vad är en skepparexamen?

utomlandsskeppare

Skepparexamen är ett gammalt namn för en examen som nu för tiden kallas för Fartygsbefälexamen. I det stora hela ser utbildningen liknande ut, men några detaljer har lagts till i samma veva som utbildningen bytte namn. Nu ingår kurser om radar, VHF, brad- och sjukvårdsutbildning.

Första steget i Fartygsbefälexamen är klass 8. Med denna examen får du till att börja med köra fartyg som har upp till 20 dräktighet i inre fart. När du senare har haft examen i tre år, samt haft dessa tre år i sjötid, får du köra fartyg som har enda upp till 70 dräktighet i inre fart.

Tyvärr sträcker sig inte denna examen utanför Sveriges gränser. Det går dock att be om överförning, från en Fartygsbefälexamen till en Kustskeppare.

Nästa steg i Fartygsbefälexamen är klass 7. Med denna examen får du till att börja med köra fartyg med upp till 20 dräktighet i närfart. Tar sedan klass 6, har tre års sjötid samt ett års sjötid som styrman får du sedan köra i upp till 500 dräktighet i närfart.

Som du märker finns det strikta regler för vad som är tillåtet och inte. Och mycket tyngd läggs på tid. Det räcker inte att man gått en utbildning och tagit en examen, utan tid på sjön värdesätts starkt.

Skepparexamen, eller Fartygsbefälexamen, kan man ta privat eller via ett företag man arbetar för. Det är något av ett måste för den som vill ha möjlighet att köra större fordon på hav och sjö, och definitivt ett måste för den som vill arbeta på fartyg eller på havet på annat sätt.

Navigationsgruppen håller Skepparexamen/Fartygsbefälexamen på löpande band. De har gott rykte och kvalitet i under sin utbildning. Besök deras hemsida www.navigationsgruppen.se så kan du läsa mer om hur deras utbildningar ser ut, om deras instruktörer och lärare samt när nästa utbildning startar. Lycka till med din examen!